Strategiska utvecklingsområden

Förskolan arbetar med kommunens två strategiska utvecklingsområden som är:

Undervisning i förskolan
Undervisning innebär att vi pedagoger inspirerar och utmanar barnen med läroplanen som utgångspunkt och riktning samt syftar till utveckling och lärande hos barnen. Vår undervisning utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Digitalisering för lärande
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla användbar digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

Uppdaterad: