Ställningstaganden

Våra ställningstaganden ligger till grund för vårt dagliga arbete med barnen.

• Hos oss är leken viktig.
• Hos oss är varje individ lika viktig, alla ska känna sig sedda och välkomna.
• Hos oss ska miljön inspirera till utforskande, lek och lärande.
• Hos oss lyssnar vi på och respekterar varandra.

Uppdaterad: