Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Linn Jansson och nås på telefonnummer 018-727 83 79 respektive 072-254 34 49.

Uppdaterad: