Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Linn Jansson och nås på telefonnummer 018-727 83 79 respektive 072-254 34 49.

Är du i behov av behovsanpassade måltider?
Läs mer på Måltidsservice webbplats

Vill du se maten i mobilen?
Här kan du hämta appen till din smartphone

100% ekologiskt till 2023
Så här når vi målet

Vill du äta klimatsmart?
Läs mer om klimatsmarta måltider 

Måltidsservice
Läs mer om måltidsservice

Uppdaterad: