Om förskolan

Förskolan ligger vid Studernas. På Sten Sture förskola går barnen uppdelade på två block. På varje block finns tre lärgrupper som arbetar med barn i blandade åldrar.

Hos oss är leken viktig, varje individ är lika viktig, alla ska känna sig sedda och välkomna. Vi har lärmiljöer som inspirerar till utforskande, lek och lärande. Vi lyssnar på och respekterar varandra. Alla ska känna sig trygga på vår förskola. Varje år utarbetar vi en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det gör vi för att kunna erbjuda barnen en trygg förskola där de kan vara sig själva.

Varmt välkomna till oss!

Uppdaterad: