Om förskolan

Sten Stures förskola har en estetisk profil, där barnen får uttrycka sig genom bild och form, dans, musik, drama och teater. I vår verksamhet utgår vi från barnets erfarenheter, intresse, nyfikenhet och lust att lära.

Längs med Fyrisån ligger Sten Stures förskola vackert beläget mellan vattendrag och Gula stigen som mynnar ut i skogen kring Sten Sture monumentet.

Varmt välkomna till oss!

Uppdaterad: