Kontakt

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Agneta Andersson

Näckrosdammen

16 februari 2017