Unikum

Unikum är förskolans digitala system för dokumentation. I Unikum ingår bland annat lärlogg för barngrupp och lärloggar för varje enskilt barn. Här samlar förskolan ett urval av dokumentationen kring varje enskilt barn och kring barngruppen, utifrån vårt uppdrag i läroplanen. Det ingår även i vår samverkan mellan förskolan och barnets vårdnadshavare.

Uppdaterad: