Verksamhet & pedagogik

Vi erbjuder barnen möjligheter att individuellt och i samspel med andra få prova på att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild och form, dans, musik, drama och teater. 

För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten så har vi ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi observerar barnen och är med dem i deras lekar och utforskande. Detta för att få syn på barnens intressen och utmana dem vidare i sitt lärande.

Under verksamhetsåret 2018/2019 fokuserar vi på områdena Möten med vär(l)den, undervisning och lärmiljöer

Våra lärmiljöer
För att erbjuda en stimulerande verksamhet utformar vi miljöer som erbjuder språk, matematik & teknik, bygg & konstruktion, sand & vatten, ljus, ljud, ateljé, dans, musik, drama samt miljöer för avskildhet. 

Uppdaterad: