Introduktion

Dina uppgifter som vårdnadshavare under intoduktionen
Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan under de första två veckorna. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är olika och beslutas tillsammans mellan dig som vårdnadshavare och pedagogerna på förskolan.

I början av introduktion sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning och blöjor. På det sättet lär vi oss hur just ditt barn fungerar. Det får endast vara en vårdnadshavare per barn per dag som deltar i introduktion.

Förskolans rutiner under introduktionen
Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger tar successivt in det nya barnet till verksamheten. Under introduktionen deltar du som vårdnadshavare i de aktiviteter som barnet deltar i.

Uppdaterad: