Studiedagar hösten 2024

Torsdag 5 och fredag 6 september har förskolans pedagoger studiedagar.

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn detta datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

13 juni 2024