Barn- och kunskapssyn

Vi ser barnet som kompetent och nyfiket med egna erfarenheter, känslor och upplevelser. Varje individ är lika viktig, får ta plats och komma till tals.

Uppdaterad: