Centrala stadensförskoleenhet

Det här är kontaktuppgifter till ledningsteamet i centrala staden.

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Agneta Andersson

Biträdande förskolechef

Maria Ahlgren

Biträdande förskolechef

Magdalena Trenser

Pedagogisk utvecklare

Anna Brunner Cederlund
27 september 2016